Rörrevision kjell söder ab
tillhandahåller tjänster inom rörentreprenad

om företaget

Rörrevision utför rörinstallationer och svetsarbeten åt läkemedelsindustrin, labb- och renrumsmiljöer och processindustrin. Vi utför även installation och underhåll av medicinska gaser.
Kjell Söder, VD, har arbetat inom branschen sedan 1971.
2018 utökades tjänsterna till att även omfatta ekonomiuppdrag.

produktion

Rörrevision har i huvudsak olika kunder inom läkemedelsindustrin. Vi är väl förtrogna med läkemedelsindustrins krav på dokumentation och GMP-standard. Våra anställda har godkänd svetsarprövning enligt EN287 samt är godkända för skyddsgaslödning.