Rörrevision Kjell Söder AB

Tjänster

Rörrevision Kjell Söder AB

Gasinstallationer

Vi erbjuder totallösningar när det gäller rör och rördelar. Specialinriktning på renrumsmiljöer och orbitalsvetsning samt medicinska gaser.

Arbetsledning

Vi är väl förtrogna med läkemedelsindustrins krav på dokumentation och GMP-standard. En bra dialog med kunden och konstruktören är av stor vikt.

Rörrevision Kjell Söder AB
Rörrevision Kjell Söder AB

Kvalificering av rörsystem

Våra anställda har godkänd svetsarprövning enligt EN287 samt är godkända för skyddsgaslödning. En bra dialog med kunden och konstruktören är av stor vikt.

Fiberoptisk kontroll

Fiberoptisk kontroll i egen regi eller i samarbete med tredje part.

Rörrevision Kjell Söder AB